2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

Sınava İlişkin Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Temel Eğitimi Müfredatı Konuları
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Üniversiteler
Lisans Programları
Başvuru Merkezleri
   
2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)
SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR
2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015 tarihinde, Aralık Dönemi Sınavı ise 5 Aralık 2015 tarihinde;
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya,
Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına
bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden
bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı,
kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama
yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav
merkezine atayabilir. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav
merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar
verilecektir.
Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecektir.
Sınav 5 ayrı sertifika alanında yapılacaktır.
a. İş Yeri Hekimliği
b. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
c. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
d. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
e. Diğer Sağlık Personeli
Sınavın ilanı, sınav başvuruları başlamadan önce Genel Müdürlük tarafından yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru
koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava başvuru hakkı bulunan adaylar Genel Müdürlük tarafından
belirlenecektir. Genel Müdürlük sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir.
Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava katılmasını uygun gördüğü adayların TC Kimlik
Numaralarını, sınava gireceği sertifika alanını ÖSYM’ye bildirecektir.
Genel Müdürlük tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar, başvurularını yaparak, sınav
ücretini yatıracaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek,
bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.
2015 yılı Mayıs Dönemi Sınavına başvurular 26 Mart-8 Nisan 2015 tarihleri arasında, 2015 yılı Aralık Dönemi
Sınavına başvurular ise 15-28 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm
il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden
bireysel olarak yapılacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer
almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında
alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmez. Sadece elektronik
ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde hiç kayıdı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak
İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri
ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve
başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek ÖSYM kayıtlarına alınmış adaylar ile son 50 ay
içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların ÖSYM kayıtlarındaki
fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin
yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara
duyurulacaktır.
Sınava başvuru yapacak adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava
başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya
ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını ve ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayanlar ile eğitim bilgisi değişenlerin eğitim bilgilerini gösterir resmi
belgeyi (diploma/mezuniyet belgesi vb.) yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri 
2
zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web
kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*)
bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel
olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için
adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol
edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu
sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav
ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda
başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapan adayların
başvurularının tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav
ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
İlk kez eğitim bilgilerinin sisteme kaydı yapılacak adaylar ile eğitim bilgilerinde değişiklik olanların bu bilgileri,
başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma,
mezuniyet belgesi vb. belgenin onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır. Bu durumdaki adayların eğitim
bilgilerini gösterir onaylı resmi belgeyi başvuruda yanlarında bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim
etmeleri zorunludur.
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana
gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç
vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba
günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk
değneği vb. kullanılamaz.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez.
Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yaptığı işlemlerin
sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgiler ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yapılan
işlemlerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.
Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda
sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
Adaylar sınava, sınavın yapıldığı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C.
Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar
ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir.
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler
olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın son iki yıl içinde çekilmiş bir
fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel
bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış
veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir
aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon
görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus
cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir.
Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından
temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer sınav kurallarına 
3
uymak zorundadır. Sınav kurallarına uymak temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50
soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.
Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni
diplomasına sahip olanlar ve iş yeri hemşireliği belgesine sahip olanlar)
Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilir. Yazılı
sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alır. Mayıs Dönemi sınavına başvuran aday sayısının en fazla 100
olduğu sertifika alanlarında Aralık Döneminde sınav yapılmaz.
Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konuları’ndan hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru
yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem "teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında
değerlendirilebilecektir
İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 35
5 Teknik 15
İş Güvenliği Uzmanlığı Testleri, A Sınıfı İş Güvenliği Testi’nin zorluk derecesi en yüksek olmak üzere
sınıflandırılacaktır.
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 10
5 Teknik 40
Diğer sağlık personeli grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
NO KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 30
3 Mevzuat 20
4
4 Sağlık 35
5 Teknik 10
Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında
yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi
yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları
ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Her aday sınavda, başvurduğu sertifika alanı ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına
düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı
yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine
verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı
bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre
düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını
kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz
sayılır.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki
sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru,
ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap
sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:
Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.
Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın
aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından
itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav
sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren
3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını
gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve
İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye
başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir.
Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi
içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile
bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak
referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin
yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından adaylara duyurulmaktadır.
ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların
vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap
kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının
aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru
kitapçığı ve cevap kâğıdını ÖSYM’de inceleyebileceklerdir. 
5
Sınava girecek adaylar sınav ücretini, Mayıs Dönemi Sınavında 26 Mart-9 Nisan 2015 tarihleri arasında, Aralık
Dönemi Sınavında ise 15-29 Ekim 2015 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.
Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek
hatalardan ÖSYM ve Genel Müdürlük sorumlu olmayacaktır. 2015 yılında sınav ücreti 130,00 TL (%18 KDV dâhil)
olacaktır. Yapılan başvurular ve yatırılan sınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez.
BAŞVURU/SINAV KURALLARI
Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5.
fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının
İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ilgili olarak
alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.
Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna
duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi
bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler
geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvuru
işlemini yapan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı
olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın
nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların
yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav
sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday
İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
ADRES: KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar,
ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
SINAV MERKEZLERİ: Adaylar, başvuru süresince ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik
yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav
merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezini tercih etmelidir.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir
veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini
isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan
başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav
merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz.
ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir.
BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR
Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru işleminin yapılabilmesi
için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Adayın başvuru merkezine gitmeden önce aşağıdaki işlemleri
tamamlamış olması gerekir:
 Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalı
 Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı
Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler:
 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış
veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir),
6
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir
üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneği, engellerine ilişkin öz
geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday
tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)
 İsteyen adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayanlar ile sistemde mevcut eğitim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme bulunanlar için eğitim bilgilerini gösterir resmi onaylı mezuniyet belgesi
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı
bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. ÖSYM kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir. Bu kural nedeniyle başvuruda
fotoğrafı çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini başvurularını tamamladıktan sonra
ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile ileteceklerdir. Adayın talebi ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf
değişikliği ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi
gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada
önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü
salon başkanının, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın
sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya
verecektir. Bu belgeyi aday özenle kontrol etmelidir. Aday, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme
işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için bu belgeyi görevliye geri verecektir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya
bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.
Belgede yer alan şifre, adayın geçici şifresidir. Bu şifre en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmelidir. Şifre
daha sonraki işlemlerde adaya gerekeceğinden adayın şifresini unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmadan
özenle saklaması gerekmektedir.
DİKKAT: Başvuru bilgilerinizin doğruluğundan ve fotoğrafınızın uygunluğundan, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya
çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve sınavın bütün
aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız. BU AŞAMADA BAŞVURU İŞLEMİNİZ HENÜZ
TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE
BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir. Onay kodu girilmeyen
başvurularda sınav ücreti yatırılamayacağından sorumluluk adaya aittir.
Başvuru işleminizi yaptıktan sonra sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırarak BAŞVURUNUZU TAMAMLAYINIZ.
Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde https://ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.
İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR
Sınava bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasındaki açıklamalar
doğrultusunda başvuru süresi içinde başvuru işlemlerini yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru başvurunun son gününde, saat 23.59’da sona erecektir.
DİKKAT: Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka
görülmesi ve sınav/sınavsız geçiş başvuru ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak
başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların
veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
SINAVA GİRERKEN ADAY YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C.
Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden edineceklerdir. Belgenin
üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş
belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir
yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile
önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. 
7
Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri Sınava
Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge
üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler
hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Bir adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş
Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunu da yanında bulundurması zorunludur .
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik
belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan
fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli
sayılmayacaktır.
Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf (Sınav günü sınav görevlilerinin adayı fotoğrafından tanımakta güçlük çektiği takdirde adayı sınava
almayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.) ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan (TC Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.)
nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında
bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda
kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf
pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
 çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük
(alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal
tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her
türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb.
kartlarla,
 cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan
cihazlarla,
 her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya
dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına
alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve
eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik
kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri,
sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde
bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve 26 Eylül
2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş
Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
SINAVIN UYGULANMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş
işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce
hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus
cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini
yapacaklar ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda
uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları
(Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak 
8
zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi,
kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen
soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru
Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem
de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru
ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru
kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme
yapıştıracaklardır.
Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava
Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri
zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının
yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların sınav süresinin ¾ ‘ü tamamlanmadan ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk
etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki
adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna
alınmayacak ve sınav süresinin ¾ ‘ü tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilir, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini
yapabilirler. Sınav süresince adayların;
 konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 salondaki görevlilere soru sormaları,
 müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
 birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
 sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin
verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak
açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın,
kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin
raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların soruları ve/veya bu
sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru
kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş
belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik
kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
SORU KİTAPÇIĞI
Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından
poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru
kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular
birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir.
Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
CEVAP KÂĞIDININ DOLDURULMASI
Sınav Evrakının Uygunluğunu Kontrol ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun
soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik
Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce
kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin
doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde
uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını
edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında
kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana
yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da
onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik
okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının
sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
9
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir.
Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında
işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya
taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen
cevap yanlış sayılacaktır.
Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın
değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip
yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
ADAYLARIN SINAVDA TESLİM EDECEKLERİ BELGE/EVRAK
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra
üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından
adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava
giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya
aittir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon
görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
 sınava, atandığı salonda girmesi,
 sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına
uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav
tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi
bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın
sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin salon tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına
iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme
sorumluluğu yoktur.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde yer alan
düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere, görevlendirilen kişiler,
başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu
görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, üç
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle
Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki
başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son 
10
verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında
da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu suçların bir tüzel
kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar verilen adayın,
soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının
süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
SALON TUTANAKLARI VE SORULARA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan istatistiksel
kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları,
ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda
bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri
sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının
göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL
BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI
Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen
bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olan adayların sınav uygulamaları, “Sağlık Sorunu
Olan Adaylar İçin Sınav Yönetim Süreci” doğrultusunda yapılacaktır. Bu durumdaki adaylardan başvurularını bir başvuru
merkezinden yapacak olanların, ÖSYM sisteminde engel bilgisi bulunmuyor ise, bir üniversite veya devlet hastanesinden
alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine
giderken yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Engelli/sağlık sorunu olan adayların 2014 yılında başvurdukları sınavlarda (2014-EKPSS hariç) alınan engel durumu bilgileri,
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Sınava başvuru esnasında engel durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar,
başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak
tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından
yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde
değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının
onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları
gerekmektedir. Sağlık raporu, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olmalıdır. Bunun dışındaki raporlar kabul
edilmez. Engel durumu bilgisi sistemde yer almayan adaylar raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. İlk kez engelli olarak sisteme kaydı
yapılan/yapılacak adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu bilgisinde değişiklik olan adaylar başvuru hangi yolla
yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru merkezi aracılığıyla) başvuru süresi içinde;
i. sağlık raporlarının onaylı bir örneğini,
ii. Sağlık/Engel Bilgi Formunu,
iii. sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini,
iv. Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisini
ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir.
İlk kez engelli olarak sisteme kaydı yapılan/yapılacak adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel
bilgilerinin doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda
kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları
diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme
hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri, ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek, adayların
engelleri nedeniyle ayrı bir sınav uygulama işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre
belirlenecektir. Raporları kabul edilmeyen adaylar, sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları
Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli
ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı
olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve
kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin
ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu”
yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir gereksinime ihtiyacı olan
adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi
uygulamaları ile mazereti ne olursa olsun, “Engelli Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı
raporlarında belirtilen ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye 
11
kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda” sınava
alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.
DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde bulunanlara
“işaretleyici görevli” yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında kendisinin işaretleme
(kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı
sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli
salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru
kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit
edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14 punto yazı
karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği verilmiştir.) Soru kitapçığı yazı boyutu
büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan (Bütün adaylara sadece 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.),
adayların cevap kâğıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli,
istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli
tarafından soruların okunmasına ve adayın kendisinin cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. Sadece
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenler ile sınavda işaretleyici yardımı
aldığı halde kendisi cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi
okuyabilecek durumda olan adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye
ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adaylardan işitme cihazı kullanan adayların bu durumlarının Sağlık Raporlarında ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi adayların Sınava Giriş Belgelerine yansıtılarak işitme cihazları ile
sınava alınmalarına izin verilir. Sınava Giriş Belgelerinde işitme cihazı bilgisi yer almayan adayların, bu cihazları ile sınava
girmelerine izin verilmez.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı verilir. Bedensel
engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut
hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi vb.) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep
eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık (kronik), dil ve konuşma zorluğu,
zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu grupta yer alır. Bu adaylara okuyucu, işaretleyici yardımı
verilmez. Ancak; bu grupta yer alan adaylardan, sağlık kurulu raporlarında %40 ve üzerinde mental retardasyon (MR) ile
yaygın gelişimsel bozukluk (asperger sendromu, otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.) tanısı olanlara talep
etmeleri halinde okuyucu / işaretleyici yardımı verilir. Bu adayların soru kitapçığına bakmalarına müsaade edilir. Bu adaylar
bütün sorulardan sorumlu olup ek süre verilmez.
Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) ve özgül öğrenme güçlüğü (dikkat
eksikliği, hiperaktivite, disleksi vb.) olan adaylara ise talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşaretleyici yardımı
talep etmeyenler de istedikleri takdirde tekli salonda sınava alınır.
Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç vb. kullanan adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir.
ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca bu talepleri değerlendirilecektir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların; ilaç, ek gıda, tuvalet gibi ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile sınava alınmalarına izin
verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. 
12
Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihi en fazla 1 yıl sonrası olarak girilebilir. Rapor bitiş
tarihinden sonra bu durumdaki adayların sağlık durumu bilgisi sistemden silinir. Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen
sağlık durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Gerektiğinde raporlarını
yenilemeleri istenebilir.
DİKKAT: Cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylardan Merkezimizden “işaretleyici” talebinde
bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların, cevap kâğıdında
kendisinin işaretleme (kodlama) yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap
kâğıdında işaretleme (kodlama) yapan adayların sınavı geçersiz sayılır.
Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez.
Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli
adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adayların, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri için,
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme girilmesini
sağlamaları gerekmektedir.
Başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru merkezine
yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu görevliye göstererek
yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme
girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını Başvuru Merkezi
aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi içinde, verdikleri
bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu
durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta
ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav
kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak
“Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde kayıt
edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları
gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan, engel/sağlık bilgileri sonraki sınavlarda da (EKPSS hariç)
kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvurdukları
diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme
hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına uygun şekilde sınava
alınacaktır.
Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi bulunmayan veya engel/sağlık bilgisi değişen adaylardan sınava
başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi
içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları
zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu
adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye
ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi sürekli engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil ve konuşma
bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar bu alanı dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve
sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir. Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş
bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime ihtiyacı olan
adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek
gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve
sağlık raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir. Rapor Bitiş Tarihi en fazla 1 yıl sonrası
olarak girilebilir. Rapor bitiş tarihinden sonra bu durumdaki adayların engel bilgisi sistemden silinir.
Rapor bitiş tarihinden önce raporda belirtilen engel durumu değişen adayların, bu durumlarını dilekçe ile Merkezimize
bildirmeleri gerekmektedir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT Sendromu,vb.) , Özgül
Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası (CP, Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal 
13
Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel
Grubunda belirtilen sağlık durumu bilgilerine ek olarak bu bölümü de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto olacağını
buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor” seçeneğini işaretleyen adayların bu
talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (normal) yazı
karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz ardı
etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili
yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal ve duygusal
sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda
belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri
gerekmektedir. ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca bu talepleri değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici sağlık sorunu nedeniyle
okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Asansörü
olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan
“Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve gereçleri
işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler, sınav yeri atamalarında
kullanılacaktır.
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda yer almayan araç ve gereçler ile sınava girme talebi olan adayların (bu durumlarını
dilekçelerinde belirtmeleri halinde) talepleri, “Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin Sınav Yönetim Süreci” doğrultusunda işleme
alınacaktır.
KİMLİK/İLETİŞİM/DİĞER BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Sınava başvuru yaptıktan sonra bilgilerini güncellemek, bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar başvuru süresi içinde
bilgilerini güncelleyecek/değiştirebilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği
önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu
değişiklikler ancak, MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
yapılabilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili değişiklik
yapmak isteyen adaylardan MERNİS’te uyruk bilgisi bulunanlar, bu değişikliği önce MERNİS’te yaptıracaklardır. Bu
değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
yapılabilecektir. MERNİS’te uyruk bilgisi bulunmayan adaylar ise bu değişikliği, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili
resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır. Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş
belgelerinde yer alan T.C. Kimlik Numarasını kodlamak zorundadır.
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: ÖSYM sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adaylar ile ÖSYM kayıtlarındaki
eğitim bilgisinde düzeltme/ değişiklik olan adaylar, istedikleri takdirde başvuru aşamasında resmi belge ile bu bilgilerinin
sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.
Engel/Sağlık Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan
sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki
durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması
zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde
Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği
vb. kullanılamaz.
Fotoğraf değişikliği: ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar,
ÖSYM’ye Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet
vesikalık fotoğraf ve eğer mevcut ise değiştirmek isteme nedenini belirten belge ile başvuruda bulunacaklardır. Adayın talebi,
ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği belirtilen tarihler arasında ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim bilgilerinde
değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini başvuru süresi içinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri
değiştirebileceklerdir.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından, ÖSYM’nin
Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması zorunludur.
14
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler ancak, ÖSYM
tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme
sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler (eğitim,
kimlik, iletişim) ilgili sınava yansıtılmaz.
ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir.
Ayrıca, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr İnternet adresine giriş yapabileceklerdir. Bu İnternet
adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme/güncelleme
d) Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
e) Sınava giriş belgesi edinme
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
g) Cevap kâğıdını görüntüleme
h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılan bilgi değişiklikleri, ilgili sınavın güncelleme
sayfasından yapıldığı takdirde ilgili sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava
yansıtılmaz.
BAŞVURU İŞLEMİ SONRASI VERİLEN İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ
Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında
İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu
olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle
şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve
https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde
değişiklik yapma, sınava giriş belgesi edinme, sınav sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın
bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli
olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden
veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için
belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru
cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre
edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücret karşılığı yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki
bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçilmiştir. Aday, evrak
referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi sırasında edindiği aday
İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği
tüm işlemlerde (sınava giriş belgesini edinme, sonuçları öğrenme, bireysel başvuru ve tercih yapma, bilgilerini görme ve bazı
bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile
paylaşmaması ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen veya yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik
Numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve internet erişim şifresi ile kendileri gerçekleştirecektir. 
15
 “Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar, bu isteklerini önce Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te
gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde yapılacaktır.
 “Sınava İlişkin Bilgileri” veya “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir aday bu değişikliği
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
 “Eğitim Bilgileri” alanındaki bilgilerde değişiklik, sadece ilgili resmî evrakla başvuru aşamasında yapılabilecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:
 Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği engelli olarak sınava girme isteği
 Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği  
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.